ХОББ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

ХОББ Е ЧЕСТО СРЕЩАНА ПРЕДОТВРАТИМА И ЛЕЧИМА БОЛЕСТ, характеризираща се с ПОСТОЯННО ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЪЗДУШНИЯ ПОТОК, което обикновено е ПРОГРЕСИВНО И Е СВЪРЗАНО С УСИЛЕН ВЪЗПАЛИТЕЛЕН ОТГОВОР в дихателните пътища и белия дроб СПРЯМО ВРЕДНИ ЧАСТИЦИ ИЛИ ГАЗОВЕ.
ЕКЗАЦЕРБАЦИИТЕ И ПРИДРУЖАВАЩИТЕ БОЛЕСТИ ДОПРИНАСЯТ ЗА ЦЯЛОСТНАТА ТЕЖЕСТ НА БОЛЕСТТА ПРИ ВСЕКИ ОТДЕЛЕН ПАЦИЕНТ.