ВАРИЦЕЛА

Общи сведения

Остро инфекциозно заболяване, антропоноза.

Характеризира се с развитие на умерени токсични явление и петнисто-везикулозен обрив по кожата и лигавиците ГДП, с доброкачествено протичане.

След преболедуване вирусът остава в латентно състояние за цял живот.

При реактивирането му се развива херпес-зостер.Етиология

ДНК вирус от групата на херпесните вируси: Human herpesvirus 3 (Varicella-zoster virus, VZV).

Слабо устойчив във външната среда.

След преболедуване от варицела вирусът остава в латентно състояние в организма и в по-късна възраст, при стрес или спадане на имунитета, предизвиква херпес-зостер инфекция.

Патогенеза от епидемиологична гледна точка

Вирусът прониква чрез лигавицата на ГДП или конюнктивата, където се реплицира с последваща виремия.

По време на виремията вирусът достига до кожата където се появяват характерните обривни единици.

В околната среда вирусът се отделя най-вече от секретите от ГДП, в по-малка степен от кожните ерупции.

Клиника

обрив варицела

Фебрилитет и поява на обрив.

Еволюция на обрива:

макула – сърбяща папула – везикула – круста – отпада без следи по кожата

Обривът е центростремителен и с характерен псевдополиморфизъм.

Всяка еруптивна вълна се придружава от покачване на температурата и сърбеж.

Възможни усложнения са бактериални инфекции на кожата, пневмония и церебелит.

Херпес-зостер

След преболедуване от варицела вирусът се запазва в латентно състояние в сетивните ганглии.

Реактивиране на херпесния вирус с последваща репликация при снижаване на имунитета.

Повишаване на температурата.

Обрив с поява на везикули и последващи крусти.

Обривът се локализира в определен кожен сегмент, инервиран от съответния ганглий.

Обривът се придружава от силна болка.

Диагноза

Клинични данни (наличие на екзантем при добро общо състояние).

Епидемиологични данни (осъществен контакт с болен от варицела в рамките на максималния  инкубационния период).

Лабораторни данни (нормоцитоза или левкопения с лимфоцитоза).

Потвърждаване чрез:

Серология  (доказаване на IgM срещу VZV чрез ELISA, РСК);

Доказване вирусна ДНК (PCR).

Усложнения

Хеморагична варицела при имунокомпрометирани.

Кожни – импетигизиране, абсцеси.

Неврологични – церебелитЕпидемиология

Инкубационен период от 12 до 21 дни (средно 14 дни).

Антропоноза

Източник на инфекция:

-болен от варицела

-болен от херпес – зостер.

Болният е заразителен последните 1 – 2 дни от инкубационния период и до 5 – 6 -ия ден от началото на обрива.

Механизъм на предаване на заразата:

-Въздушно-капков (варицела), чрез вдишване на вируса отделен от енантема на лигавицата на ГДП;

-Контактно-битов (варицела, херпес-зостер), чрез директен контакт със съдържимото от мехурчетата.

Варицелата е изключителна контагиозна инфекция (контагиозен индекс над 90%), която обуславя заразяването на околните лица дори и при ефимерен контакт с болния.

Имунитетът след преболедуване е пожизнен, но при отслабването му с възрастта възникват рецидиви във вид на херпес-зостер.

Съществуват социална (есенен подем на заболяемостта) и биологична (подем в края на зимата и началото на пролетта) сезонност.

Характеристика на епидемичния процес

Сезонност – зимно-пролетна

Цикличност – периодични подеми през 3-6 години

Заболяемостта е по-висока в градовете, отколкото в селата

Доброкачественост – леталитетът е нисък, обикновено под 0,1 %.

Епидемичната форма се наблюдава в детските колективи.

Разпространение

Една от най-широко разпространените инфекции в света.

В България се числи към “неуправляемите инфекции.”

Профилактика

Живи, атенюирани ваксини за подкожно приложение (VarilrixÒ, VarivaxÒ, ProQuad Ò) на деца до 12-годишна възраст в САЩ, Южна Корея, Япония, Уругвай и др.

Ваксина срещу херпес-зостер (ZostavaxÒ) за приложение на възрастни от 60 до 80 год. възраст с предишен инцидент на зостерна инфекция.

Противоепидемични мероприятия

Неусложнените случаи се изолират в домашни условия до образуване на крусти върху обривните елементи.

Лицата с усложнения се хоспитализират.

Неболедувалите контактни се регистрират и наблюдават в продължение на 21 дни, като се ограничават контактите и пътуванията им.

Контактните лица (на болен от варицела или херпес-зостер) до 7-годишна възраст се карантинират за 21 дни и не се допускат до детско заведение, ако в него няма случаи на варицела.

Ако в детското заведение има случаи на варицела, нови деца не се допускат до 21 дни след последния случай.

Класификация на случаите

Възможен – НП

Вероятен – случай с типична клинична картина и наличие на епидемична връзка

Потвърден – случай с типична клинична картина, който е лабораторно потвърден

 

Обратно към Епидемиология

Съдържание