Двигателна дейност

Двигателната система осъществява:

1. Движенията на тялото в пространството и на различните му части една спрямо друга;

2. Осигурява позата на тялото срещу гравитацията;

3. Поддържа позата на тялото и тонуса на различни групи мускули по време на двигателния акт;

4. Координация на двигателната дейност на тялото или отделни групи мускули.
Двигателната дейност може да се раздели на соматомоторна, която се извършва от напречнонабраздената мускулатура и висцеромоторна, когато се осъществява от автономната нервна система и гладката мускулатура.

Соматомоторната дейност представлява сложно съчетание от волева, осъзната двигателна дейност, която се реализира основно чрез пирамидната система и неволева, неосъзната и автоматизирана двигателна дейност, която регулира предимно мускулния тонус и се осъществява от есктрапирамидната система. Резултатът от тяхната съвместна дейност се реализира от a-мотоневроните /периферния двигателен неврон/, разположени в предните рога на гръбначния мозък и в моторните ядра на черепномозъчните нерви.
Обратно към Неврология

Съдържание