Анатомия на двигателния апарат на окото

Очедвитателните мускули са шест. Те представляват активната част на двигателния апарат на окото. Склерата заедно с Теноновата капсула, фасциите и орбитното мастно тяло са пасивната. Четири от мускулите са правиm. rectus sup., m. rectus lat., m. rectus inf., m. rectus med., а два от мускулите са коси: m. obliqvus sup. et inf. Четирите прави мускула и горният кос мускул започнат от общ сухожилен пръстен – annulus tendineus communis, който обхваща здраво foramen n. optici. Правите мускули се насочват напред, пробиват Теноновата капсула и се захващат пред екватора на очната ябълка за склерата на различни разстояния от лимба. Горният кос мускул също започва от сухожилния пръстен, но се насочва напред, нагоре и назално, като се прехвърля през влакнесто-сухожилна примка – трохлея и преминава в дълго сухожилие, което отива назад и темпорално. След това преминава под горния прав мускул, за да се захване за горнолатералната повърхност на склерата зад екватора. Долният кос мускул започва от долновътрешната повърхност на орбитата и се залавя за долновъншння квадрант на склерата също зад екватора.
Движенията на очните ябълка са вертикални, хоризонтални и торзионни. Хоризонталните движения се осъществяват от m. rectus lat. et med. Вертикалните движения се извършват от m. rectus sup. и m. obliqvus inf. нагоре и от m. rectus inf. и m. obliqvus sup. надолу. Освен това горният и долният прав мускул движат очната ябълка навътре, а горният и долният кос мускул – навън. Горният прав и кос мускули ротират очната ябълка навътре, а долният прав и кос мускули я ротират навън. При движението си очната ябълка се трие върху Теноновата капсула (vagina bulbi) в цепковидно пространство, което наподобява ставна цепка. Двуочните движения биват погледни, когато зрителните оси остават успоредни, и вергентни, когато ъгълът между двете оси се променя. Към вергентните движения спадат конвергентните и дивергентните.

Инервация

Инервацията на очедвигателните мускули се осъществява от n. trochlearis (за горния кос мускул), от n. abducens (за външния прав мускул) и от n. oculomotorius (за останалите очнодвигателни мускули).Функция

Поддържане на двете очни ябълки в балансирано състояние и осигуряване на синхрон в движенията им. Двигателният апарат държи в мускулно равновесие двете очни ябълки, с което се обезпечава сливането на образите и двуочното зрение.

Обратно към Офталмология

Съдържание