Анатомия на конюнктивата

Конюнктивата е прозрачна мукозна обвивка, която покрива предната част на склерата и вътрешната повърхност на клепачите. При затворени клепачи се получава закрито цепковидно пространство, наречено конюнктивен сак. Конюнктивата има три части: булбова (склерена), форниксова и клепачна. В свода, където булбовата конюнктива преминава в клепачната, покриваща задната повърхност на клепача, се намира нагънатата преходна или форниксова (сводова) конюнктива. Към конюнктивата принадлежи и полулуната гънка – plica semilunaris, рудимент от третия клепач, и карункулата (caruncula lacrimalis). Булбовата конюнктива е хлабаво свързана с подлежащата еписклера, като аденоидният слой е много слабо представен.
Многослойният невроговяващ епител на конюнктината преминава постепенно в роговичния. Лимбовата част на очната ябълка е мястото, където се срещат роговицата, конюнктивата и склерата. Преходната (форниксова) конюнктива е нагьната, за да могат да се осъществяват свободно движенията на очната ябълка. Тук под многоредния цилиндричен епител се намира хлабава съединителна тъкан, богата на аденоидни елементи. Във форниксовата конюнктива са струпани множество добавъчни слъзни жлези на Krause и Wolfring. Клепачната конюнктива е сраснала много здраво към тарзалните пластинки.

Кръвоснабдяване

В конюнктивата на двете очи кръвоносните съдове образуват система от аркади, които изпращат клончета към форниксовата и булбовата конюнктива. Артериалните съдове произхождат от клепачните артерии, а в областта на лимба – от предните цилиарни артерии.
Лимфните съдове на конюнктивата започват от лимба около роговицата, като тук имат контакти с прелимфните пространства между ламелите на роговицата и аденоидната тъкан на конюнктивата.

Инервация на конюнктивата

Осъществява се от първия клон на n. trigeminusn. ophthalmicus.Функция

Поради богатата сетивна инервация конюнктивата изпълнява функцията на епител с подчертана сетивност. Всяко попадане на чуждо тяло върху конюнктивата предизвиква усилване на слъзната секреция и учестяване на мигателните движения на клепачите, при което чуждото тяло, ако не е забито в тъканите, се изхвърля механично.
Секретът на чашковидните клетки и на добавъчните слъзни жлези участвува в образуването на слъзния филм, който овлажнява повърхността на очната ябълка и намалява триенето на клепачите върху окото. Секретът има и трофична функция по отношение на роговицата. Освен това конюнктивата осъществява фагоцитарна функция.

Обратно към Офталмология

Съдържание