Анатомия на роговицата и склерата

РОГОВИЦА (CORNEA)

РОГОВИЦА (CORNEA) – представлява предната 1/6 от външната фиброзна обвивка на очната ябълка. Тя е гладка, лъскава, прозрачна, с огледална повърхност и притежава свойството да пропуска, пречупва и отразява светлината. Прозрачността на роговицата се дължи на липсата на кръвоносни съдове и на миелиновите обвивки на нервните окончания в нея, на състоянието на относителна дехидратация и равномерното, ламеларно подреждане на тънките й колагенни влакна в основното вещество на стромата, наречено мукоид. В епитела на роговицата се развива интензивен метаболизъм. Гликогенът на нивото на епитела играе роля на енергетичен резерв. Там се извършва окислението на млечната киселина от гликолизата. Роговицата е богато инервирана от разклоненията на цилиариите нерви, които са без миелиновата си обвивка.
Хоризонталният диаметър на корнеята достига нормално до 11,5 mm, а вертикалният – до 11 mm. Дебелината на роговицата в центъра е 0,5 mm, а в периферията – 1,2 mm.
Хистологично роговицата се състои от 5 слоя: Епителът – epithelium ant. corneae, на роговицата е многослоен, плосък, невроговяващ. Той се състои от 5-6 пласта клетки и е с дебелина 50-120 µт. В него се различават три слоя: базален, среден и повърхностен. Характерно за епитела е наличието на многобройни междуклетьчни връзки (десмозоми), които осигуряван зраво сцепление между клетките.

Базална мембрана

Базалната мембрана на епитела е праволинейна с дебелина от 20-30 nm и е съставена от много фибрили, значително по-тънки от тези на стромата. Тя е плътно прилепена към епитела посредством хемидесмозоми.

Мембраната на Бауман

Мембраната на Бауман – m. Bowmeni s. lamina limitans ant., е хомогенна прослойка и представлява модифицирани предни слоеве на същинската роговична тъкан. Дебела е 8-10 µм. Тя няма склонност да регенерира.

Собствената тъкан на роговицата

Собствената тъкан на роговицата – substancia propria corneae, съставлява 90 % от нейната дебелина. Тя се състои от колагенни влакна, основно вещество (мукоид) и малко клетки – кератоцити. Водата представлява 75 до 82 % от теглото на стромата. Колагенните влакна са с диаметър до 34 nm и са групирани в снопчета, разположени в 60-150 успоредни ламели, прилепени една до друга и потопени в основно вещество. Основното вещество съдържа вода, протеини, мукополизахариди, неорганични соли и различни метаболити.

Десцеиетовата мембрана

Десцеиетовата мембрана – m. Descemeti, lamina elastica limitans post., има хомогенна структура и е дебела 5-10 µм. Тя е много еластична и устойчива на протеолитични ензими, основи, механични въздействия и токсини на инфекциозни агенти.

Ендотел

Ендотелът – endothelium corneae, покрива задната част на роговицата и е съставен от един слой хексагонални клетки. Почти не регенерира. Ендотелът участвува в образуването на m. Descemeti и в дехидратацията на роговицата.

Функция

Роговицата заедно със склерата поддържат формата на окото и имат защитна роля. Роговицата участвува в диоптричния апарат на окото, като пропуска, пречупва и отразява светлинните лъчи. Тя има около 45 Д (диоптъра) пречупвателна сила. Оптичната част на роговицата заема област от 2 mm в централната зона.СКЛЕРА (SCLERA)

СКЛЕРА (SCLERA) – представлява задните 5/6 от външната фиброзна обвивка на очната ябълка. Тя е бяла и непрозрачна, съставена от колагенни и еластични влакна. Колагенните фибрили са различно дълги и дебели и се намират в хидратирано състояние, което прави склерата непрозрачна. Склерата е различно дебела в отделните си участъци. Склерата е изградена от три слоя: външен слой – episclera, среден слой – substancia propria sclerae, и вътрешен слой – lamina tusca sclerae. Еписклерата е съставена от хлабава, добре кръвоснабдена съединителна тъкан, която свързва склерата с Теноновата капсула. Същинската склера е почти без съдове и се състои от неправилно подредени колагенни и еластични влакна, между които е разположено основно вещество от кисели мукополизахариди и единични фиброцити. Вътрешната обвивка на склерата – lamina tusca, се състои от тънък кафяво пигментиран слой, богат на увеални меланоцити.

Функция

Склерата участвува в придаване формата на окото и има защитна роля.

Обратно към Офталмология

Съдържание