Анатомия на слъзния апарат

Слъзния апарат включва слъзната жлеза с добавъчните жлези и сдъзоотводните пътища.Слъзна жлеза (Glandula lacrimalis) и слъзна секреция

Слъзната секреция се дели на основна и рефлекторна, които се различават по своя произход и функция. Основната секреция представлява нормално съществуващия върху роговицата и конюнктивата слъзен филм. Той е с дебелина 6 микрона и има три слоя: 1. Най-дълбокият (хидрофилен, муцинозен) слой е образуван от муцин и се екскретира от муцинозните жлези на Henle. 2. Средният (воднист) слой е образуван от воднистата фаза на сълзата и се произвежа от добавъчните жлези на Krause. 3. Третият, най-повърхностен, липиден слой, представлява липидната съставка от секрета на жлезите на Meibomius. Основната слъзна секреция няма автономна инервация. Рефлекторната секреция има воднист вид и се произвежда при локално дразнене на роговицата и конюнктивата и при емоционална възбуда. Тя се секретира от слъзната жлеза. Тя има тубуло-ацинозен строеж. Слъзната жлеза и добавъчните слъзни жлези се кръвоснабдяват от a. lacrimalis, която е клон на a. ophthalmica. Слъзната течност е необходима, за да овлажнява непрекъснато роговицата, да улеснява отбъбването й и да поддържа нейните оптични свойства. Тя участва в изхранването на роговицата и има защитна функция, като отмива непрекъснато попадналите отвън праховидни частички.
Мигателните движения на клепачите разпределят равномерно сълзата по повърхността на очната ябълка и възстановяват разкъсващия се периодично на 20 сек. слъзен филм. Сълзата има бактериостатично и бактерицидно действие.

Слъзни пътища

Те включват слъзните точки (puncta lacrimalia), слъзните каналчета (canaliculi lacrimales), слъзната торбичка (saccus lacrimalis) и носослъзния канал (ductus nasolacrimalis). Слъзните точки са разположени на върха на слъзните туберкули, по задния кант на интермаргиналното пространство на клепачите. Слъзните точки са кръгли или овални и са заобиколени от плътна аваскуларна тъкан, която ги държи постоянно полуотворени. От слъзните точки започват долното и горното слъзни каналчета. Те са дълги 5-10 мм и имат две части; вертикална, която започва от слъзните точки, и хоризонтална, която върви в клепачния ръб. След това каналчетата потъват по-надълбоко към равнището на слъзната торбичка, преди да се влеят в слъзната торбичка.
Слъзната торбичка (saccus lacrimalis) е разположена във fossa sacci lacrimalis, която отпред е ограничена от crista lacrimalis ant.

Физиология

За постоянното слъзоотвеждане допринася фиброзният пръстен около слъзните точки, който ги поддържа отворени.

Функция

Защитна функция. Извличане навън със сълзата на попаднали чужди частици и бактерии и отвеждане излишните сълзи към носоглътката.

Обратно към Офталмология

Съдържание