Безсъзнание и Кома

ШОК

ИНСУЛТ

МЕНИНГЕАЛЕН СИНДРОМ, СМРД

ЕПИЛЕПСИЯ

ГРЪДНА БОЛКА

ДИСПНЕЯ

ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

ОСТЪР БЕЛОДРОБЕН ОТОК

ХИПЕРТЕНЗИВНА КРИЗА

АСТМА

Болен в критично състояние

Степенни нарушения в съзнанието

Епилептичен статус

Гръбначно-мозъчна травма

Синкоп

Остра Дихателна Недостатъчност – Физиология и Патофизиология

Остра Дихателна Недостатъчност

Терминални състояния – КПР

Кардиопулмонална ресусцитация при деца

Шок

Съчетана травма

Транспорт на пациенти в критично състояние

Електрически ток

Удавяне

Обесване

Ухапвания

Остри отравяния

Терморегулация

Топлинен удар

Хипотермия

Приложение на медикаментите при спешни състояния