Остра дихателна недостатъчност

Синдром на неспособност на белите дробове да отговорят на метаболитните нужди на организма.

Клинично определение

Според Campbell дихателна недостатъчност имаме при:

 • Намаляване на PaO2 < 60 mmHg и/или
 • Нарастване на PaCO2 > 50 mmHg

(При дишане на атмосферен въздух)Видове дихателна недостатъчност

 • Остра и хронична
 • Хипоксемична (Тип I)
 • Хиперкарбична (Тип II)

Хипоксемична дихателна недостатъчност

 • Най-честа форма на дихателна недостатъчност
 • Налице е нарушена оксигенация, при запазена вентилация.
 • PaO2< 60 mmHg, при ниско или нормално PaCO2.
 • рН е нормално или повишено.
 • Физиологични причини:

–Промяна на V/Q

–Променен артерио-венозен шънт

Причини за артериална хипоксемия

 • Намалено FiO2
 • Хиповентилация
 • Нарушена дифузия
 • Променено съотношение V/Q
 • Увеличен интрапулмонален шънт
 • Нарушена тъканна перфузия

Хиперкапнична дихателна недостатъчност

 • PaCO2 > 50 mmHg.
 • Задължително имаме и съпътстваща хипоксемия – увеличеното РаСО2 води до намаляване на РАО2
 • Настъпва остро.
 • рН зависи от нивото на НСО3, което зависи от продължителността на хиперкапнията.
 • Бъбречният отговор настъпва бавно, след няколко дни и при острата хиперкапнична дихателна недостатъчност обикновено рН е ниско.

Причини за артериална хиперкарбия

Нарушена вентилация

Повишена продукция на СО2:

 • Хиперметаболизъм
 • Фебрилитет

Нарушение на разпределението на съотношението вентилация/перфузия:

 • Наличие на шънт
 • Увеличено мъртво пространство

Към Физиология и Патофизиология на Дихателната Недостатъчност

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание

Диспнея

Астма пристъп

Астма

Спешна Медицина