СИНКОП

Определение

Внезапна  и преходна загуба на съзнанието, която е свързана с нарушено мозъчно кръвоснабдяване и при която възстановяването може да настъпи спонтанно.

От гръцки „συγκοπή– липса, отсъствие.
За мозъка

 • За нормалната си функция, той се нуждае се непрекъснато кислород и хранителни субстрати.
 • Консумира 25% от МОС.
 • Общомозъчна отпадна симптоматика обикновено настъпва 5-10 s след прекъсването на кръвоснабдяването му.
Детерминанти на мозъчното кръвообращение

 • Мозъчен кръвоток (CBF):

−50-54 ml/100 g/min ≈ 750 ml/min

−МК = МПН/МСС (CBF = CPP/CVR)

 • Мозъчно перфузионно налягане (CPP):

−50-150 mm Hg

−МПН = СрАКН – ВЧН/ЧВН

(CPP = MAP – ICP/JVP)

 • Средно Артериално кръвно налягане (MAP):

−65-110 mmHg

−СрАКН = 2/3ДАКН + 1/3 САКН

(MAP = 2/3 DAP +1/3 SAP)

Класификация на синкопа

Рефлекторен синкоп

 • Вазовагален – емоционален, страх, болка, фобии от кръв, ортостатичен
 • Ситуационен – кашлица, гадене, преглъщане, позиви за уриниране, висцерална болка, физическо усилие.
 • Синус каротиден
 • Атипични форми

Ортостатичен синкоп

 • Първична автономна недостатъчност -Синдром на Parkinson.
 • Вторична автономна недостатъчност – захарен диабет, уремия, травма на гръбначния мозък.
 • Медикаменти – алкохол, диуретици, вазодилататори, антидепресанти.
 • Нарушен обем на течностите в органзима – кръвозагуба, диарии, повръщания.

Сърдечносъдов синкоп

 • Брадикардия
 • Тахикардия
 • Патология на сърцето и перикарда:
 • Остър коронарен синдром
 • Клапни пороци
 • Тампонада на сърцето
 • Белодробна тромбемболия
 • Дисекираща аневризма на аортата
 • Белодробна хипертония

Начална оценка

Внимателна оценка на основните жизнени функции.

Проследяване на кръвообращението

Допълнително проследяване:

 • Пациенти ≥ 40 години
 • Незабавно ЕКГ при СССинкоп

Ортостатично натоварване:

 • Повдигане на главата
 • Бавно изправяне
 • Хоспитализация при необходимост.

Диференциална диагноза

Състояния, при които не е налице хипоперфузия на мозъка:

 • Епилепсия
 • Метаболитни заболявания – диабет, хипоксия, хипервентилация
 • Вертебро-базиларна недостатъчност
 • Отравяния

Състояния, при които не е налице загуба на съзнание:

 • Каталепсия
 • Безпричинни падания
 • Психогенен псевдосинкоп
 • Бързопреходна исхемична атака от каротиден произход

Поведение

При рефлекторен и ортостатичен синкоп:

 • Успокояване и позициониране на пациента.
 • Адекватна хидратация и инфузионно лечение
 • Алфа миметици
 • Масаж на каротидния синус?
Масаж на каротидния синус

Показан е при пациенти над 40 години с неясна етиология и след направена начална оценка.

Противопоказан е при пациенти с:

 • Бързопреходна исхемична атака или мозъчен инсулт в последните 3 месеца.
 • Пациенти с установен шум на сънната артерия.

При ритъмни нарушения:

−Целенасочено медикаментозно или електро-импулсно лечение.

При доказани органични сърдечни заболявания:

−Целенасочено медикаментозно лечение и хоспитализация.

−Оперативно поведение.

 • Дали това е синкоп или не?
 • Установена ли е някаква причинно-следствена връзка?
 • Съществува ли непосредствен риск за живота и налага ли спешно лечение или хоспитализация?

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание