Степенни нарушения в съзнанието

Животозастрашаващи състояния от страна на ЦНС

Комата е животозастрашаващо състояние!

Трябва да се действа:

 • Бързо

 • По правилно изграден алгоритъм
Определение

Генерализирано потискане на функциите на главния мозък, в резултат на прекъсване на функционалните връзки и нарушения в:

 • Ретикуларната формация
 • Двете хемисфери на главния мозък
 • Мозъчния ствол и двете хемисфери

Степенни нарушения в съзнанието

 • Съзнателен – ориентиран за време, място и пространство.
 • Променено съзнание – намалено внимание, замаяност, лесна раздразнимост.
 • Объркан – лекостепенни промени в съзнанието.
 • Летаргия – сънлив, но може да бъде събуден.
 • Обнубилация – сънлив, със забавени реакции, дава подходящи отговори, след което бързо заспива.
 • Ступор – събужда се от силни и/или множествени болеви стимули, стене, без адекватен отговор.
 • Лека кома – не може да се събуди, неорганизирани примитивни моторни отговори.
 • Дълбока кома – липса на всякакъв отговор при силни болеви дразнения.

Видове кома

Поради недостиг на кислород

 • Дифузен:

−Остра дихателна недостатъчност

−Интоксикации със СО

 • Локален:

−Нарушена мозъчна перфузия

Поради недостиг на хранителни субстрати

 • Хипогликемична

Метаболитни

 • Диселектролитемии – Na, Ca
 • Хипергликемична
 • Уремична
 • Чернодробна
 • Ендокринни

Други

 • Интоксикации с алкохол, цианиди, наркотици, седативни, салицилати, антидепресанти
 • Тумори на ЦНС
 • Инфекции на ЦНС
 • Хипо/Хипертермия
 • Псевдокоматозни състояния

Диагностичен алгоритъм

 • Алкохол
 • Травма
 • Отравяне, Опиати
 • Метаболитни нарушения
 • Инфекции на ЦНС
 • Кислороден недостиг – отравяне със СО

Оценка на коматозните състояния

Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale – скала за количествена оценка на степенните нарушения в съзнанието.

Изследват се:

 • Отваряне на очите
 • Словесен отговор
 • Двигателен отговор

Максимален сбор 15 точки

Минимален сбор 3 точки

Видове степенни нарушения:

Лека кома – над 13 точки

Средно тежка кома – 9-12 точки

Тежка кома – под 8 точки

При резултат под 7 точки за период по-дълъг от повече от 24 h, прогнозата е лоша.

Отваряне на очите
 • Спонтанно 4
 • При повикване 3
 • При болка 2
 • Липсва 1
Двигателен отговор
 • По команда 6
 • При болка локализира 5
 • Елементарна екстензия 4
 • Стереотипна флексия 3
 • Екстензия – децеребрация 2
 • Липсва 1
Словесен отговор
 • Нормален 5
 • Нарушен 4
 • Несвързани думи 3
 • Неразбираеми звуци 2
 • Липсва  1

Анамнеза

 • От кого е намерен пострадалия – родител, приятел, случаен?
 • Как е намерен пациента?
 • Има ли еволюция в състоянието му?
 • Кога е видян за последен път?
 • Има ли други заболявания?
 • Вземал ли е някакви медикаменти?
 • Алкохол, опиати?
 • Травма
 • Медикаменти/Токсини
 • Главоболие
 • Повръщане
 • Гърчове
 • Виене на свят
 • Повишена температура
 • Гръдна болка

Обективно изследване

Глава:
 • Кръвоизливи
 • Контузии и нарушена цялост на кожата
 • Зеници – големина, форма и реакция на светлина
Кожа:
 • Ожулвания и охлузвания при травма
 • Следи от убождане или ухапване
 • Обриви
 • Кръвоизливи (петехии)
 • Жълтеница
 • Яркочервена при отравяне със СО
Хипертермия:
 • Топлинен удар
 • Отравяне с антихолинергични средства
 • Инфекции на ЦНС
Хипотермия:
 • Измръзване
 • Отравяне с алкохол, барбитурати, седативни, фенотиазини
 • Хипогликемия
 • Хипотироидизъм
ОРЛ:
 • Ликворея от ушния канал или носа
 • Хемотимпанум
 • Прехапване на езика
Врат:
 • Внимателно изследвайте при травма!
 • Вратна ригидност при инфекции или САК
Дишане:
 • Ацетонов, алкохолен, хепатален, уремичен дъх
 • Ацидоза
 • Пневмония
 • Качествени промени в дишането:

−Cheyne-Stokes

−Kussmaul

−Biot

−Атаксичен тип

Променена сърдечна честота:
 • Тахикардия
 • Брадикардия – като израз на повишено ВЧН
Повишено АКН:
 • Хипертонична криза
 • Повишено вътречерепно налягане
 • Субарахноидален кръвоизлив
 • Черепно-мозъчна травма
Понижено АКН:
 • Отравяне с алкохол, барбитурати, седативни
 • Кръвозагуба
 • Остър инфаркт на миокарда
 • Хипотиреоидизъм
 • Адисонова криза

Неврологично изследване

 • Да се оцени дълбочината на комата
 • Да се локализира увреждането
 1. Общо състояние
 2. Съзнание
 3. Тип дишане
 4. Латерализация
 5. Фундоскопия
 6. Корнеални рефлекси
 7. Кашлични рефлекси
 8. Зеници
 9. Очни ябълки
 10. Моторен отговор
 11. Сетивност
Алгоритъм на поведение при пациент в кома

Оценете степенните нарушения в съзнанието!

А – Осигурете и сепарирайте дихателните пътища от стомашночревния тракт! NPO!

Стабилизирайте шийната област!

В – Осигурете ефективна вентилация и адекватна оксигенация:

Ендотрахеална интубация

Кислородотерапия

Начална хипервентилация

С – Осигурете ефективнo кръвообращение:

Контролирайте кървенето

Започнете начално инфузионно лечение

Контролирайте АКН

D – Осигурете венозен източник

Транспорт в подходящо положение:

Стабилно странично

Fowler

Trendelenburg

 • Контролирайте телесната температура!
 • Контролирайте неврологичната и обща симптоматика, при повишено вътречерепно налягане!
 • Контролирайте гърчовата симптоматика!

Вземете кръв за изследвания:

 • Кръвна захар, електролити, урея, креатинин, амоняк
 • ПКК, ПВ, ККВ
 • Чернодробни ензими, осмоларитет
 • КАС
 • Токсини и алкохол

EКГ

Приложете:

 • G 40-50% – 25-50 ml iv

 • Naloxone – 2 mg iv при съмнения за опиати

 • Vitamine B1 – 100 mg i.v.

 • Flumazenil – 0.2 mg+0.1-0.4 mg/h i.v.

Общи грижи

 • Поставяне на тънка НГ сонда за ранно ентерално хранене.
 • Асептична катетеризация с уретрален катетър.
 • Подходящо положение в леглото и антидекубитални грижи.
 • Поддържане на нормотермия.
 • Грижа за лигавиците на очите и устната кухина.
 • Медикаментозна профилактика на стрес язвите на стомаха.
 • Пасивна рехабилитация.
 • Провеждане на профилактика/лечение на тромбозите с нискомолекулярен хепарин по показания.

Безсъзнание и Кома

Обратно към Спешна Медицина

МЕНИНГЕАЛЕН СИНДРОМ, СМРД

Съдържание