Анафилактичният шок настъпва при тежка алергична реакция и се характеризира с
кардиоваскуларен колапс и тежка дихателна недостатъчност. Като най-честа етиологична
причина за анафилактичен шок се явяват ухапвания от насекоми и лекарствено-индуцираните
алергични реакции.

Анафилактичен шок

Анафилаксията и анафилактоидните реакции могат да се проявят за минути или за часове и
са съпроводени от кожни прояви – пруритус, уртикария, мултиформен еритем, ангиоедем;
респираторни прояви – оток и спазъм на дихателните пътища, стридор, до респираторен
арест; гастроинтестинални прояви – гадене, крампи, повръщане, диария; сърдечно-съдови
прояви – хипотензия, тахикардия.

При липса на лечение тежките форми на алергична реакция
могат да прогресират до анафилактичен шок. При немалка част от болните, преодоляли
първоначалния тласък на анфилаксията, е налице вторична реакция след 4 до 8 часа.
Анамнезата обикновено потвърждава експозицията към даден алерген – храна, медикамент
или ухапване от насекомо. Не съществува специфичен тест за потвърждение на диагнозата.
В диференциалнодиагностично отношение влизат предвид миокарден инфаркт, вазовагални
реакции, астма, карциноид и хередитарен ангиоедем.

Особености в поведението при анафилактичен шок

Автоинжектор с адреналин ЕпиПен Tokyogirl79, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons
Автоинжектор с адреналин ЕпиПен Tokyogirl79, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Поддържането на свободно проходими дихателни пътища при анафилактичен шок е основен
приоритет. Често осигуряването на свободно проходими дихателни пътища налага
ендотрахеална интубация или крикотиротомия при наличен ангиоедем или ларингеален
спазъм.

Освен стандартното поведение при пациенти с шок, при наличие на анафилактичен
шок се прилагат:

 • Прекратяване на експозицията към алергена; спиране на въздейстието на алергена и намаляване на абсорбцията му:
  • спиране на инфузията
  • премахване на топикален алерген
  • стомашна промивка
  • инфилтриране на мястото на ухапването ужилването с адреналин
  • поставяне на турникет
  • ледена превръзка около крайника
  • топикален антихистаминен препарат
 • Адреналин
  • интрамускулно или подкожно на мишницата или на бедрото – 0.3 до 0.5 mg (0.3 – 0.5 ml) разтвор
   1:1000 (1 mg/ml);
   • педиатрична доза 0.01 ml/kg; повторна доза след 15 минути
  • при респираторен арест
   • интравенозен болус 0.1 mg, разтвор 1:100000 –
    0.1 ml разтвор 1:1000 разреден до 10 ml физиологичен разтвор за 5 до 10 минути;
   • интубационна тръба – 1 до 3 mg в 20 ml физиологичен разтвор
 • Обемен болус кристалоиден разтвор20 ml/kg
 • При липса на отговор (продължаваща хипотензия) – повторна апликация на
  адреналин
  на постоянна перфузия – разтвор 1:10000 – 1 до 4 μg/min;
  • педиатрична доза 0.1 μg/kg/min; приготване на разтвора – 0.2 mg в 50 ml 5% глюкоза= 4 μg/ml или 2 mg в 500 ml 5 % глюкоза = 4 μg/ml
 • Алергозан20 mg i.m.
 • Ранитидин50 mg интравенозно, педиатрична доза 0.5 mg/kg
 • β – агонисти:
  • Албутерол (Вентолин) – 2 впръсквания
 • Метилпреднизолон – за предотвратяване на отложени алергични реакции – 1 до 2 mg/kg интравенозно
 • При пациенти, приемащи β – блокери: Глюкагон – 1 до 2 mg интрамускулно или субкутанно
поведение при анафилактичен шок

ШОК

СПЕШНА МЕДИЦИНА

СЪДЪРЖАНИЕ

Лекарства

European Resuscitation Council

medicine-handbook.eu

medicine-handbook.net

mydoctor.bg