Необходимостта от действия на очевидци

В повечето европейски общности средното време от обаждане на спешна помощ до пристигане на спешния екип е 5 до 8 мин, или 8 – 11 мин до дефибрилация. През това време оцеляването на пациента зависи от действията на очевидците, които започват КПР и използват АВД (Автоматичен Външен Дефибрилатор).

Реанимация

Реанимационният проблем

Исхемичната болест на сърцето е водещата причина за смърт в света. В Европа сърдечносъдовите заболявания причиняват около 40% от смъртността при хора под 75 години. Внезапният сърдечен арест е причина за повече от 60% от смъртността при сърдечносъдовите заболявания.