Реанимация

Реанимационният проблем

Исхемичната болест на сърцето е водещата причина за смърт в света. В Европа сърдечносъдовите заболявания причиняват около 40% от смъртността при хора под 75 години. Внезапният сърдечен арест е причина за повече от 60% от смъртността при сърдечносъдовите заболявания.