Внезапен екзантем

Exanthema subitum

Широко разпространено вирусно заболяване, което трудно се диагностицира. Повечето случаи се диагностицират като морбили или рубеола. Засяга деца на възраст от 6 месеца до 3 години.

Етиология

 • Херпес вирус 6 (човешки В лимфотропен вирус)
 • Повечето кърмачета и малки деца прекарват асимптомна инфекция, която им осигурява пожизнен имунитет.
 • Около 50 до 80 % от възрастните имат антитела към херпес вирус 6.
 • Типична картина на заболяването развиват малко инфектирани и податливи индивиди.

Вирусът може да персистира цял живот в организма на човека и да предизвика състояние на придобит имунен дефицит !Епидемиология

Източник на инфекцията – болният и вирусоносителите

Механизъм на предаване – въздушно-капков. Наблюдавано е предаване на инфекцията чрез трансплантирани органи, подобно на цитомегаловируса. Доказан е и трансмисивен път на заразяване.

Патогенеза

 • Първоначално вирусът се реплицира в левкоцитите и слюнчените жлези и се намира в слюнката.
 • При ранна инвазия на централната нервна система, може да доведе до гърчове и други усложнения.
 • Доказано е че високите серумни нива на металопротеиназа 9 и тъканен инхибитор на металопротеиназа 1, при малки деца, може да доведе до нарушения в хемато-енцефалната бариера и възникване на фебрилни гърчове.
 • След острата инфекция, вируса остава в латентно състояние в лимфоцитите и моноцитите и може да се открие в ниски нива в много тъкани.
 • Чрез молекулна мимикрия, производство на хемокини и хемокинни рецептори, вируса потиска имунитета.

Все още се проучва връзката на херпес вирус 6 със саркома на Капоши, лимфоми и множествена склероза !

Клинична картина

 • Началото е остро, бурно, с повишена температура до 40 градуса, може да има конвулсии.
 • Температурата продължава най-често 3 дни, може и 5.
 • Общото състояние на децата е добро !
 • След 3- 5ти ден температурата спада внезапно и се появява обрив, който започва от шията, обхваща тялото и бедрата, а може и лицето. Има макулопапулозен характер. След 1 – 2 дни изчезва безследно.

Други клинични прояви – Има данни за херпес вирус 6 като етиологичен фактор при хронична умора. Описани са увреждания на черния дроб, в някои случаи фулминантни хепатити; тежки интерстицилани пневмонии при имуносупресирани.

Усложнения

Постинфекциозна тромбоцитопенична пурпура

Диагноза

 • Поставя се въз основа на клиничната картина, възрастта на детето три- до петдневна температура с внезапно спадане, последвано от бързопреходен макулопапулозен обрив, при запазено общо състояние.
 • Серологичното изследване е най-достоверно в първите 30 дни от началото на заболяването.
 • Вирусологичните и серологичните изследвания нямат практическа стойност.

Лабораторни промени

Левкопения и висока лимфоцитоза до около 90 %.

Диференциална диагноза

 • Други вирусни заболявания с обривен синдром
 • Алергични реакции
 • Скабиес
 • Уртикария

Лечение

Прилага се симптоматично лечение при нужда. При настъпили усложнения (много редки) като менингоенцефалит или хепатит, болните се насочват към съответните отделения.

Обратно към Инфекциозни болести

Съдържание