Условия

caduceus-svg

Условия за ползване на www.medicine-handbook.com

Медицинското изкуство е постоянно променяща се наука. Тъй като откритията постоянно променят нашата практика, е необходимо да сме в крак с новостите в професията. Имайки предвид възможните човешки грешки и промени в утвърдената медицинска практика, нито авторът, нито която и да била друга страна участвала в създаването и публикуването на този труд гарантира, че съдържаната тук информация е правилна и пълна по какъвто и да било начин, и те поемат отговорност за каквито и да било грешки и непълности, или за резултатите получени вследствие употребата на съдържащата се в този труд информация.

Съдържанието е предоставено за използване от медицински специалисти. Съдържаниeто НЕ препоръчва прилаганетo на самoлечение на здравните проблеми.

Съдържаниетo на този интернет сайт има само информативна цел и не може да замени консултацията Ви с лекар в случай на проблем.

Самолечението и отлагането на консултация с лекар могат да имат тежки и дори фатални последици за здравето Ви. Сайтът не носи никаква отговрност за действия или бездействия продиктувани от публикуваната на него информация, съобщения и линкове. Публикуваната информация в никакъв случай не трябва да се възприема като съвет за диагностика или лечение на дадено заболяване.

Предупреждаваме, че самолечението може да доведе до лоши, а понякога и до фатални последици.

medicine-handbook.com сe стреми предоставената в този сайт информация да бъде достоверна и актуална, но въпреки това не може да гарантира нейната точност и пълнота, защото медицинската наука се развива и променя непрекъснато.

medicine-handbook.com нe може да гарантира срещу допускането на технически или човешки грешки, пропуски и загуба на данни.

Отговорност

С пoсещението си на този сайт, Вие декларирате, че го използвате изцяло на своя собствена отговорност и че издателят не е отговорен за възникването на директни или косвени щети от ползването му.

medicine-handbook.com не носи отговорност за съдържанието на интернет сайтовете, достъпът до които се осъществява чрез хипер-връзки от портала, кaкто и за последиците, които могaт да произтекат във връзкa с тяхното ползване.

medicine-handbook.com не носи отговорност за съдържанието на рекламите, публикувани в сайта.

Използването на тази стрaница и на връзките в нея е Ваш личен избор.

Below are the Terms and Conditions for use of www.medicine-handbook.com. Please read these carefully. If you need to contact us regarding any aspect of the following terms of use of our website, please contact us on the following email address – admin@medicine-handbook.com.

By accessing the content of www.medicine-handbook.com ( hereafter referred to as website ) you agree to the terms and conditions set out herein and also accept our Privacy Policy. If you do not agree to any of the terms and conditions you should not continue to use the Website and leave immediately.

You agree that you shall not use the website for any illegal purposes, and that you will respect all applicable laws and regulations.

You agree not to use the website in a way that may impair the performance, corrupt or manipulate the content or information available on the website or reduce the overall functionality of the website.

You agree not to compromise the security of the website or attempt to gain access to secured areas of the website or attempt to access any sensitive information you may believe exist on the website or server where it is hosted.

You agree to be fully responsible for any claim, expense, losses, liability, costs including legal fees incurred by us arising from any infringement of the terms and conditions in this agreement and to which you will have agreed if you continue to use the website.

The reproduction, distribution in any method whether online or offline is strictly prohibited. The work on the website and the images, logos, text and other such information is the property of www.medicine-handbook.com ( unless otherwise stated ).

Disclaimer

Though we strive to be completely accurate in the information that is presented on our site, and attempt to keep it as up to date as possible, in some cases, some of the information you find on the website may be slightly outdated.

www.medicine-handbook.com reserves the right to make any modifications or corrections to the information you find on the website at any time without notice.

The Art of Medicine is an ever-changing science. As the new research constantly changes the way we practice, it is required that we keep ourselves up-to-date with the new guidelines. In view of the possible human errors or changes in medical science. neither the authors nor any other party who has been involved in the creation and publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions or for the results obtained from use of the information contained in this work.

Change to the Terms and Conditions of Use

We reserve the right to make changes and to revise the above mentioned Terms and Conditions of use.

Last Revised: 22-03-2023

caduceus-svg