Ухапвания
Видове ухапвания

 • От насекоми
 • От змии и влечуги
 • От животни
 • От хора
Насекоми

 • Локална реакция
 • Токсични прояви
 • Анафилактичен шок
 • Трансмисивни инфекции

Клинична картина

Локална реакция
 • Болка
 • Хиперемия
 • Оток
 • Зачервяване
 • Нарушена функция
Системна реакция

Системна реакция (анафилаксия) – най-малко две от следните пет системи:

Кожа
 • Генерализиран обрив, уртикария, сърбеж, ангиоедем
Централна нервна система
 • Неспокойствие, дезориентираност, отпадналост
Храносмилателна система
 • Гадене, повръщане, диарии
Дихателна система
 • Стридор, диспнея, кашлица
Сърдечно-съдова система
 • Хипотония, синкоп, шок
 • Ритъмни нарушения

Поведение

 • Локално третиране със спирт
 • Локално охлаждане с лед
 • Осигуряване на проходимост на дихателните пътища
 • Осигуряване на ефективна вентилация и оксигенация
 • Осигуряване на ефективна циркулация в зависимост от характеристиката на шока
 • Осигуряване на стабилен венозен източник и провеждане на адекватна инфузионна терапия
 • Транспорт в подходящо положение

Змии

 • Цитотоксин – локални увреждания
 • Хемотоксин – нарушена хемостаза
 • Невротоксин – поражения на ЦНС
 • Кардиотоксин – директно поразява сърцето

Клинична картина

Локални поражения
 • Болка, оток, кървене, локални некрози
Кървене
 • Външно
 • Вътрешно: ГИТ; ЦНС
ОДН с причина:
 • Поражения на дихателния център
 • Мускулна хипотония
 • Гърчове
Засягане на големи мускулни групи с последваща ОБН, поради настъпилата тежка миоглобинурия

Поведение

 • Осигури безопасност на спасяващия и спасявания
 • Избягвай повторно ухапване
 • Идентифицирай причинителя
 • Имобилизирай крайника
 • Максимално бързо транспорт до болнично заведение за приложение на противоотрова
 • Обездвижване на крайника при минималното му натоварване
 • Не разширявай раната и не въздействай механично върху нея
 • Не използвай локално охлаждане
 • Не използвай електрически ток
 • Не използвай алкохол локално
 • Не използвай турникети или други подръчни средства за прекъсване на кръвообращението. Те не са с доказан ефект и водят до тъканно увреждане

Противозмийски серум

животни

 • Риск от инфекция
 • Чуждо тяло
 • Увреждане на съдовете и тежка кръвозагуба
 • Увреждане на нерви и сухожилия

Опасни животни

 • Кучета – размачкване на тъканите
 • Котки – предимно пункционни увреждания
 • Диви животнибяс

Поведение

 • Анамнеза
 • Оглед на пораженията
 • Образно изследване за чужди тела и нарушена цялост на костната система
 • Промиване – обикновено със спринцовка без игла и NaCl 0.9%
 • Отстраняването на увредените тъкани с местно обезболяване дава възможност за предотвратяване на риска от инфекция и подобрява възможностите за хирургическо затваряне на раната

Затваряне на раната не се прави при:

 • Замърсени рани
 • Тъкани с нарушена перфузия и размачкване на тъкани (обикновено по ръката)
 • Антисептични промивки
 • Антибиотична терапия:

Amoxicilline + Clavulanic acid – 3 x 1.2 g iv за 3-7 дни

Ceftriaxone – 2 x 1 g iv за 3-7 дни

 • Серопрофилактика – бяс, тетанус

Човек

30% повече анаеробни микроорганизми в оралната флора

Поведение

 • Допълнителна хирургическа обработка
 • Противотетанусна профилактика
 • Допълнителни изследвания в зависимост от характеристиката на ухапването

Грешки

 • Неразпознаване на ранните белези на анафилаксия
 • Непълна анамнеза
 • Неразпознаване на редки заболявания
 • Незапознаване на пациента с възможните усложнения
 • Неразпознаване на усложненията:

Инфекция, хронична атопия, анафилаксия, анафилактичен шок

 • Невъзможност за противодействие на системните реакции

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание