ОБЕСВАНЕ
Определение

 • При обесване, действаща сила се явява теглото на тялото на пострадалия.
 • Векторът на нейното разпределение е в зависимост от положението на възела.
 • При странгулация – действието на силата е перпендикулярно на шията
 • При пълното обесване, пациентът виси във въздуха и това води до нарушена цялост на костните структури и тези на гръбначния мозък.
 • При непълното обесване уврежданията са предимно съдови.

Видове обесване

 • Като опит за самоубийство
 • Като нещастен инцидент
 • Авто-еротична асфиксия
Патофизиология

Остра дихателна недостатъчност

Нарушена проходимост на ДП:

 • Поради нарушена цялост на хрущялите на ларинкса и трахеята
 • Поради оток на шийните структури

Остър белодробен оток от некардиогенен тип25% от случаите

Механично увреждане на n. phrenicus

Остра сърдечносъдова недостатъчност

Рефлекторна смърт при увреждане на нервни структури:

 • Plexus brachialis
 • Pediculus jugulo-caroticus
 • Nervus vagus

Нарушена проходимост на съдовете:

 • Двустранно притискане (ако възелът е отпред или отзад – бяло обесване)
 • Едностранно артериално и венозно притискане (синьо обесване)

За нарушаване на:

 • Венозния отток е достатъчно притискане с около 2 kg.
 • Артериалния кръвоток около 5 kg.
 • Базиларните артерии около 20 kg.

ЦНС

 • Бързо настъпваща мозъчна хипоксия и незабавна загуба на съзнание.
 • Мозъчен оток поради аноксия, ацидоза, излизане на течности от съдовете и кръвна стаза.
 • Нарушена цялост на костните и гръбначномозъчните структури.

Клинична картина

Локални промени

 • Странгулационната бразда зависи от вида на въжето и теглото на пациента.
 • Субконюнктивалните и кожните петехии (петна на Tardieu) са резултат от нарушен кръвоток и променена съдова пропускливост.
 • Деформация на ларинкса, стридор и диспнея при нарушена проходимост на дихателните пътища.

Невро-вегетативен синдром

 • Дихателна аритмия
 • Нестабилна хемодинамика
 • Профузни изпотявания
 • Хипертермия
 • Възбуденост
 • Полиурия

Пирамидна симптоматика

 • МРД
 • Babinski +

Гърчова симптоматика

Клинична смърт

Поведение при обесване

 • Опитайте се да прекъснете веригата на танатогенезата!
 • Прережете и премахнете въжето!
 • Стабилизирайте шийните структури!
 • Не режете възела!
 • Поставете пациента върху твърда подложка!

А:

 • Внимателно поставяне на ЕTТ с малък диаметър.
 • Приложение на кортикостероиди против отока на тъканите.
 • Кониотомия при тежки увреждания.

Внимателно поставяне на ЕTТ с малък диаметър.

Приложение на кортикостероиди против отока на тъканите.

ЕTТ с малък диаметър!

В:

 • Осигуряване на адекватна вентилация и оксигенация.

C:

 • Провеждане на инфузионна терапия и осмотична диуреза.
 • Вазоактивни медикаменти
 • При гърчова симптоматика: Midazolam, Thiopental

Транспорт в подходящо положение

Поведение

 • Задължителна хоспитализация при всеки случай на обесване.
 • Образно изследване на костните шийни структури – С2 (фрактура на Hangman) и гръдния кош.
 • Ендоскопско изследване на горните и долни дихателни пътища.
 • Провеждане на Doppler ехография на шийните съдове.
 • При невъзстановяване на съзнанието мислете и за отравяне!
 • Борба с повишеното вътречерепно налягане.
 • Хипербарна оксигенация?
 • Неврологичен мониторинг.
 • Консултация с психолог или психиатър.

Обратно към Спешна Медицина

Съдържание