Това е симптом на болка и/или дискомфорт в гърдите, които могат да се дължат на сърдечни или извънсърдечни причини. В обичайната група хора, презентираща в Спешно отделение с гръдна болка, около 20 % имат ОКС (остър коронарен синдром – остър миокарден инфаркт или нестабилна ангина пекторис). Малък процент имат друго животозастрашаващо заболяване като белодробна тромбоемболия или аортна дисекация, но повечето се освобождават без уточнена диагноза или с некардиологична диагноза.

Гръдна болка

Първоначалната оценка на гръдната болка използва внимателно снета анамнеза, насочен физикален преглед и електрокардиограма като основно инструментално изследване. Важно при първичната оценка е насочено клинично мислене с оглед разграничаване на животозастрашаващите състояния от бенигнени извънсърдечни причини за гръдната болка. Често това е невъзможно при първия лекарски контакт с пациента и е необходимо транспортирането му до Спешно отделение и извършване на допълнителни изследвания за поставяне на диагнозата.

Животозасрашаващи заболяванияБенигнени заболявания
Остър миокарден инфарктМусколно-скелетни
Белодробна емболияПлеврит
Аортна дисекацияГастрит, Гастроезофагеален рефлукс и др.
Руптура на хранопроводаИнтеркостална невралгия
Гръдна болка – диференциалната диагноза на гръдна болка е много широка, като от
изключителна важност е разграничаването на споменатите по-горе животозастрашаващи състояния

Поведение на място и по време на транспорт

При наличие на гръдна болка от мобилен екип на ЦСМП се предприемат следните стъпки:

 • Бързо ориентиране за типа на болката.
 • Преценка на основните жизнени показатели и наличие на остри усложнения (животозастрашаващи ритъмни и проводни нарушения, кардиогенен шок, белодробен застой).
 • Коригиране на жизнените функции и стабилизиране на състоянието.
 • Започване на допълнителни диагностични процедури – ЕКГ до 5-ата минута.
 • Започване на лечение за овладяване на симптомите.
 • Предпазване от усложнения и трайни увреждания.
 • По време на транспорт-ЕКГ-мониториране и готовност за дефибрилация.
 • Лечение:
  • При клинична смърт – КПР и при показания (камерна тахикардия, камерно мъждене, неразличима от дребно камерно мъждене асистолия) – дефибрилация с 200-300-360J.
  • Нитроглицерин сублингвално. Не се дава при хипотония!
  • Кислород при SpO2 под 94% на стаен въздух.
  • Аспирин p.o. 160-325mg (за предпочитане сдъвкан за по бърза резорбция).
  • Венозен път.
  • Обезболяване – морфин.
 • Спешен транспорт.
 • Транспорт към лечебно заведение, разполагащо със съответните за работната диагноза диагностични и терапевтични средства. Например пациенти, подходящи за реваскуларизация (STEMI) към център с възможност за спешна PCI, съмнение за аортна дисекация към център с кардиохирургия с възможност за образна диагностика.

Най-важната задача на лекаря от екипа на Спешна помощ е да се ориентира дали пациентът има животозастрашаващo заболяванe. При най-малкото съмнение пациентът трябва да се транспортира за диагностично уточняване и лечение.

Поведение в Спешно Отделение и вторична оценка

 • Приемане и настаняване на пациента в зала, която е оборудвана с всички средства за кардио-пулмонална реанимация.
 • Начална спешна оценка на състоянието на пациента.
 • Физикален преглед с оценка на жизнените показатели, аускултация, белези на шок.
 • Извършване на ЕКГ, анализ и сравнение с предходни ЕКГ.

Висок риск

 • типична стенокардна гръдна болка, студена пот, стягане, тежест, ирадиация на болката към гърлото, раменете, ръцете, епигастриума. Рецидив на болката;
 • тахипнея – над 20/мин.;
 • подтиснато съзнание;
 • брадикардия или тахикардия; хипотония или хипертония; CRT > 2 sec; повишено югуларно налягане;
 • ЕКГ – ST-елевация; новопоявил се ляв или десен бедрен блок;, проводни нарушения; аритмии;
 • SpO2 под 94% на стаен въздух.

Нисък риск и/или нормална ЕКГ

 • При нормална ЕКГ и биохимични маркери и продължаваща гръдна болка или други белези, показващи сериозно заболяване, е нужно внимателно разпитване и изследване.
 • Повторно изследване на биохимични маркери и тропонин след 1h, 3h или 6h.
 • ехокардиография; при съмнение за аортна дисекация – трансезофагеална ЕхоКГ и КТ с контраст, при БТЕ – КТ с контраст.
 • В зависимост от установената причина пациентът се хоспитализира или насочва за извънболнично лечение.

Гръдна болка

СПЕШНА МЕДИЦИНА

КАРДИОЛОГИЯ

Остър Миокарден Инфаркт

БТЕ

ШОК

Кардиогенен шок

СЪДЪРЖАНИЕ

ЛЕКАРСТВА

American Heart Association

European Society of Cardiology

European Resuscitation Council

medicine-handbook.eu

medicine-handbook.net

mydoctor.bg