Sapienta ducet ad astra

Кардиология

ГРЪДНА БОЛКА

ОСТЪР ИНФАРКТ НА МИОКАРДА

ОСТЪР БЕЛОДРОБЕН ОТОК

ХИПЕРТЕНЗИВНА КРИЗА

Белодробен тромбоемболизъм

БТЕ – дефиниция, епидемиология и клинична вероятност

БТЕ – класификация

БТЕ – патоанатомия

Медицински Наръчник

Съдържание

American Heart Association

European Society of Cardiology