Дози и разреждания

Adrenaline

0.1mg/ml (1:10,000) – разреждате една ампула 1mg/ml 1ml в 10ml физиологичен разтвор

1mg/ml (1:1000)

Сърдечен арест

IV

По време на ресусцитация 1mg i.v. всеки 3 до 5 min, последвано от 20ml физиологичен серум.

Ендотрахеална тръба (ETT)

Ако пациентът е интубиран, но няма венозен достъп, адреналин се прилага през ЕТТ директно в бронхиалното дърво.

2-2.5 mg всеки 3-5 min, до осигуряването на венозен достъп или възвръщане на спонтанна циркулация.

Интракардиално

Ако пациентът няма възможност да бъде интубиран, не може да се осигури венозен или интраосален достъп (IO).

Дозите варират 0.3-0.5 mg

Интракардиалното приложение на адреналин не се препоръчва!

Хипотония (асоциирана със Септичен шок)

Индициран, като пресор при пациенти с хипотония в септичен шок, за покачване на средното артериално налягане (MAP).

Препоръчителни дози 0.05-2 mcg/kg/min IV инфузия. Титрува се до желаното средно артериално налягане. Дозата се коригира на 10-15 min с 0.05-0.2 mcg/kg/min до достигане на желаното MAP.

След хемодинамично стабилизиране, може да се отбие (wean) с постепенно намаляване на дозата през 30 min за 12-24h.

Анафилактичен шок

Адреналин се използва в спешното лечение на алергични реакции (Тип I), включително и анафилаксис.

1:10,000 разреждане1amp 1mg/ml 1 ml се разрежда с физиологичен разтвор до 10ml

0.1mg (100mcg) i.v. за около 5 min, за да се намали необходимостта от повторни инжекции ИЛИ като инфузия със скорост 5-15 mcg/min (заедно с кристалоиди). I.V. адренелин трябва да се прилага само при пациенти, които са в тежка хипотония или сърдечен арест рефрактерен на обемна ресусцитация и няколко дози адреналин.

1:1000 разреждане1amp 1mg/ml 1ml

0.3-0.5 mg неразреден адреналин i.m. или s.c. в антеролатералната част на бедрото (да не се превишават 0.5mg на доза). Повтаря се всеки 5-10 min при нужда. Да се следи внимателно да кардиални ефекти!

Симптоматична Брадикардия

При брадикардия, нереагираща на атропин или ТКП (транскутанно пейсиране): 2-10 mcg/min i.v. инфузия или 0.1-0.5 mcg/kg/min (7-35 mcg/min за 70 kg пациент). Титрува се до ефект.

Мидриаза

Индукция и поддържане на мидриаза по време на очна хирургия.

Педиатрични дози

Сърдечен арест при деца

1:10,000 (1amp 1mg/ml 1ml разредена с физиологичен разтвор до 10ml)

0.01 mg/kg (10 mcg/kg) i.v./i.o. Повтаря се всеки 3-5 min до възвръщане на спонтанна циркулация. Единичната доза да не превишава 1mg!

0.1 mg/kg (100 mcg/kg) ендотрахеално. Единичната доза да не превишава 2.5 mg. Прилага се всеки 3-5 min до осигуряване на IV/IO достъп или възвръщане на спонтанна циркулация. След всяка доза в ETT се промива с 5 ml физиологичен разтвор.

epi
Adrenaline

Лекарствени взаимодействия

Контраиндицирани

 • astemizole
 • cisapride
 • disopyramide
 • ibutilide
 • indapamide
 • pentamidine
 • pimozide
 • procainamide
 • quinidine
 • sotalol
 • terfenadine

Адреналин и гореизброените лекарства удължават QTc интервала. Контраиндицирана комбинация!

 • iobenguane I 123

Адреналин намалява ефекта на iobenguane I 123

 • isocarboxasid
 • linesolid
 • phenelzine
 • selegiline
 • tranylcypromine

Гореизброените лекарства засилват ефекта на адреналин чрез фармакодинамичен синергизъм. Контраиндицирана комбинация! Риск от остър хиппертензивен епизод!

 • lurazidon

Адреналин засилва токсичността на lurasidon чрез фармакодинамичен синергизъм. Контраиндицирана комбинация! Взаимодействието важи само в случаи на остра интоксикация с lurazidon. Адреналин може да увеличи хипотензивния ефект на lurazidon.

Странични ефекти

 • ангина
 • тревожност
 • страх
 • сърдечни аритмии
 • замаяност
 • диспнея
 • главоболие
 • хипертензия
 • гадене
 • нервност
 • пребледняване
 • сърцебиене
 • чувство за прескачане на сърцето
 • дихателни затруднения
 • неспокойство и ажитираност
 • стресова кардиомиопатия
 • изпотяване
 • тахикардия
 • тремор
 • вазоконстрикция
 • повръщане
 • слабост

При IM/SC приложение: некротизиращ фасциит и мионекроза причинени от Clostridia

Предпазни мерки

Контраиндикации

При живото застрашаващи ситуации НЯМА контраиндикации!

 • шок, който не е анафилактичен
 • ситуации, при които вазопресорите могат да бъдат контраиндицирани, включително тиреотоксикоза и диабет.

Предупреждения

Внимавайте при пациенти със сърдечни заболявания, ангина (особено при пациенти с анамнеза за ИБС) или  приемащи лекарства сенсибилизиращи миокарда – риск от аритмии.

Възможно е развитието на белодробен оток в резултат на сърдечна стимулация и периферна вазоконстрикция.

Намаляване на диурезата поради констрикция на реналните кръвоносни съдове.

По-висока степен на внимание при цереброваскуларна недостатъчност.

Внимавайте при пациенти с хипертензия, захарен диабет, болести на щитовидната жлеза, хипертрофия на простатата, гериатрични пациенти, бременност, както и анамнеза за астма.

Бързото интравенозно приложение (нужно при безпулсови състояния/клинична смърт) може да доведе до смърт от цереброваскуларни кръвоизливи или сърдечни аритмии.

Може да влоши симптомите при паркинсонова болест.

Избягвайте екстравазация!

Коригирайте обемния дефицит преди приложението на вазопресор!

Редки случаи на тежки тъканни инфекции, включително некротизиращ фасциит и мионекроза причинени от Clostridia на мястото на приложението IM/SC. Почистването с алкохолни разтвори (включително Етанол 70%) не унищожава бактериалните спори и следователно не намалява риска.

Бременност и кърмене

Бременност

Адреналинът преминава през плацентата!

Прилагайте адреналин при бременни само когато ползата надхвърля риска за плода (фетална аноксия, спонтанен аборт). Адреналинът е тератогенен при зайци, мишки и хамстери през времето на органогенезата.

Използвайте с повишено внимание при раждане. Въпреки че адреналинът повлиява майчината хипотония при анафилаксис, може да доведе до утеринна вазоконстрикция, намален утеринен кръвоток и фетална аноксия.

Кърмене

Няма информация, че адреналинът преминава в майчиното мляко. Защото голяма част от лекарствата преминават в майчиното мляко, трябва да се внимава при приложението на адреналин при кърмачки.

Фармакология

Механизъм на действие

Силен алфа-адренергичен ефект, причиняващ повишен сърдечен минутен обем, повишена сърдечна честота, намалена бъбречна перфузия, вариабилен ефект върху кръвното налягане, водещи до системна вазоконстрикция и повишен васкуларен пермеабилитет.

Силен бета1- и среден бета2-адренергичен ефект, водещ до релаксация на бронхиалната гладка мускулатура.

Вторичен релаксиращ ефект върху гладката мускулатура на стомаха, червата, матката и пикочния мехур.

Абсорбция

Начало:  5-10 min (SC); 1 min (инхалационно)

Продължителност: 4h

Метаболизъм

Метаболизира се от MAO и COMT в адренергичните неврони.

Метаболити: метадреналин, сулфатни конюгати, и хидрокси- производни на фенилоцетната киселина (инактивни).

Елиминация

Екскреция: урина

АНАФИЛАКТИЧЕН ШОК

Спешен шкаф

Лекарства

Съдържание

Спешна Медицина

Atropine

Leave a Reply

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.