Atropine Sufate

Дози и разреждания

1 mg/ml 1ml amp.

Синусова брадикардия

0.5 mg IV всеки 5 min до максимална доза 3 mg. 3 mg е максималната ваголитична доза! Дози под 0.5 mg не се препоръчват поради обратен ефект!

Ендорахеално приложение: 1-2 mg разредени до 3-5 ml физиологичен разтвор или стерилна вода за инжекции (стерилната вода води до по-добра абсорбция на атропина, но има по-лош ефект върху оксигенацията).

Бронхоспазъм

Небулизация: 25 mcg/kg разредени в 2.5 ml на 6-8 h. Дозата да не надхвърля 2.5 mg.

Предоперативна премедикация

0.4-0.6 mg IV/IM/SC 30-60 min преди анестезия; всеки  4-6 h до ефект или при нужда.

Холинестеразни инхибитори (Фосфоорганични съединения, Карбамати)

2 mg/доза IM

Леки симптоми: 1 доза

Ако се появят тежки симптоми (странно или объркано поведение, хриптене, обилно слюноотделяне, мускулни фасцикулации, неволева уринация/дефекация, конвулсии, безсъзнание) приложете 2 допълнителни дози 10 min след първата доза.

Ранни тежки симптоми: 3 дози последователно.

Странични ефекти

Антихолинергични симптоми (мидриаза, хипертермия, тахикардия, сърдечни аритмии, забавено стомашно изпразване)

Атаксия

Повишена температура

Главоболие

Безсъние

Сухота в устата

Анхидроза

Суха кожа

Замъглено виждане

Циклоплегия

Фотофобия

Анхидроза

Чувство за „прескачане“ на сърцето

Диспнея

Паралитичен илеус

Белодробен едем

Сухота на назалната лигавица

Ксерофталмия

Запек

Може да повиши вътреочното налягане при предразположени пациенти

Може да доведе до нарушения на ЦНС (особено при педиатрични пациенти)

Предпазни мерки

Контраиндикации

Без абсолютни контраиндикации при ресусцитация!

Няма ефект при брадикардия, причинена от хипотермия.

Тахикардия, астма, гастроинтестинална обструкция, улцерозен колит, токсичен мегаколон.

Предупреждения

Внимание при чернодробна и бъбречна недостатъчност, доброкачествена простатна хиперплазия, хронична сърдечна недостатъчност.

Атропин не е ефективен при AV-блок втора степен тип 2 и при AV-блок трета степен, независимо от широчината на QRS комплекса.

Внимавайте при пациенти с автономна невропатия, миокардна исхемия, сърдечна недостатъчност, паралитичен илеус, чернодробна недостатъчност, хиатална херния свързана с рефлукс езофагит, хипертиреоидизъм, миастения гравис и бъбречна недостатъчност.

При висока външна температура може да се наблюдава топлинна прострация.

При приложението на високи дози при чувствителни индивиди е възможна появата на психоза.

Може да провокира остър глаукомен пристъп.

Може да превърне парциална органична пилорна стеноза в пълна обструкция.

Може да доведе до ретенция на урина при пациенти с простатна хипертрофия.

Може да доведе до хиперсекреция на бронхиален мукус, водеща до обструкция, при пациенти с ХОББ.

Когато са необходими последователни дози атропин при пациенти с ИБС, тоталната доза трябва да бъде ограничена до 2-3 mg (максимум 0.03-0.04 mg/kg), за да се избегне атропин-индуцираната тахикардия и повишената миокардна кислородна консумация.

Атропин
Atropine Supfate

Бременност и кърмене

Бременност

Използвайте атропин при бременни с внимание, само ако ползите надхвърлят риска!

Кърмене

Малки количества атропин преминават майчината кърма. Използвайте със завишено внимание.

Фармакология

Атропин
Атропин структурна формула

Механизъм на действие

Атропинът конкурентно инхибира действието на ацетилхолина в постганглийните нервни окончания на автономната нервна система; антагонизира мускариновия ефект при холинергични отравяния, причинени от холинестеразни инфибитори – конкурентен антагонист на ацетилхолина в мускариновите рецептори; блокира действието на ацетилхолина върху парасимпатикусовите окончания в секреторните жлези и ЦНС; инхибира саливацията, трахеобронхиалната секреция, брадикардията, хипотензията.

Атропинът има антимускаринов ефект.

Фармакокинетика

Време на полуживот: 2-3 h (при деца над 2 години и възрастни); 7 h (при деца под 2 години); 10 h (при 65-75 годишни)

Пикова плазмена концентрация: 3 min (IM)

Начало на действието: Бързо (IV/IM)

Бронходилатация: 15 min от приложението; максимум 15 min – 1.5 h (орална инхалация)

Разпределение: цялото тяло; преминава през кръвно-мозъчната бариера

Абсорбция: основно проксималната част на тънкото черво

Метаболити: тропинова киселина, тропин, естери на тропиновата киселина и глюкоронирани конюгати на тропиновата киселина

Метаболизъм: чернодробен – ензимна хидролиза

Екскреция: урина (30-50%); малки количества биват елиминирани с издишания въздух като въглероден диоксид и с фекалиите

Начин на приложение

SC, IM, IV

През голяма вена, за около 1-2 min

IV несъвместимости

Флоксацилин; Ампицилин; Диазепам; Адреналин; Норадреналин;

Да не се смесва в една спринцовка с Циметидин с Пентобарбитал

Трипътник: Тиопентал

Adrenaline

Amiodarone

Спешен шкаф

Лекарства

Съдържание

Спешна Медицина